Website Banner
Promotion

Contact
    สาขารามอินทรา 0-2540-6781-2
    สาขาสายไหม 0-2991-8494
    สาขาศรีนครินทร์ 0-2399-1686-7
    สาขาศรีราชา 0-3876-3254-5
    สาขาหัวหิน 0-3252-2310
    สาขาสระบุรี 0-3633-7073
    สาขาเชียงใหม่ 0-5344-7041
 

 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 198
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 921
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2996
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 423048
         
   
    แมลงวัน พบได้แทบทุกแห่งในโลก บางชนิดเป็นประเภทหากินอย่างอิสระ ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือเป็นพาหะ (vector) ถ่ายทอดเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น Trypanosomiasis , Leishmaniasis  ,Yaw สู่คนและสัตว์ เป็นต้น มีวิธีการดูแลและกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ดังนี้
กำจัดแมลงวัน
   
   
 
มาตรฐานการกำจัดแมลงวัน
แมลงวัน / แมลงหวี่  (Fly / Fruit fly)
·         สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด  เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
·         ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ (space spray) โดยพ่นแบบฝอยละเอียด (MISTING OR ULV) หรือพ่นแบบหมอกควัน (FOGGING) ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
·         ฉีดพ่นเคมีรอบ ๆ อาคารโดยเน้นบริเวณที่ทิ้งขยะ และแหล่งเกาะพัก
·         วาง / โรย เหยื่อแมลงวันชนิดเม็ด ในบริเวณที่เหมาะสม
·         ฉีดพ่นเคมีกำจัดตัวอ่อน (LARVICIDE) บริเวณกองขยะ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อกำจัดหนอนแมลงวัน
·         คำแนะนำในการลดแหล่งเพาะพันธ์ เช่น การจัดเก็บขยะทิ้งอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทุก ๆ วัน ทุก 3 วัน หรือทุกอาทิตย์ ไม่ควรทิ้งขยะไว้นานเกิน 7-10 วัน เพราะจะทำให้แมลงวันฟักออกมาเป็นตัวเต็มวัย (ADULT)
·         ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
·         สารเคมีที่ใช้ : Cypermethrin ,Deltamethrin                   
   
         
       
         
       
         
Current Pageid = 34