Website Banner
Promotion

Contact
    สาขารามอินทรา 0-2540-6781-2
    สาขาสายไหม 0-2991-8494
    สาขาศรีนครินทร์ 0-2399-1686-7
    สาขาศรีราชา 0-3876-3254-5
    สาขาหัวหิน 0-3252-2310
    สาขาสระบุรี 0-3633-7073
    สาขาเชียงใหม่ 0-5344-7041
 

 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 166
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 889
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2996
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 423016
         
   
   หนู เราต่างเคยเห็นการทำลายของหนูมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นหนูที่วิ่งอยู่บนพื้นหรือหนูที่อยู่ในรู บางคนพยายามให้กับดัก ยาเบื่อหนู ฯลฯ เพื่อกำจัดหนูเหล่านั้น น้อยคนที่จะตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากหนูเหล่านี้ ทำให้ละเลยการป้องกันและหามาตรการที่ปลอดภัย เพื่อกำจัดหนูอย่างถูกต้องและจริงจัง จึงขอนำเสนอ
กำจัดหนู    
         
   
 
มาตรฐานการกำจัดหนู
หนู   (Rodent)
·         สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด  เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ อันได้แก่ ร่องรอย หลักฐานที่เกิดจากหนู เช่น รังหนู รูหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะทำลาย หรือคราบไคล (SMEAR MARK)
·         วางเหยื่อกำจัดหนู ชนิดออกฤทธิ์ช้า หรือ เร็ว ตามความเหมาะสม
·         วางกาว (glue board / sticky board) ตามพื้นที่ที่เหมาะสม และบริเวณที่วางเหยื่อพิษไม่ได้
·         วางกับดัก (trapping) จะพิจารณาเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม  โดยใช้กับดักเป็น หรือกับดักตาย
·         ตรวจเช็คติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
·         คำแนะนำในเรื่องกำจัดหนูเบื้องต้น เช่น การป้องกันการเข้ามาในพื้นที่ การลดแหล่งอาศัย แหล่งหลบซ่อน โดยจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ ลดแหล่งอาหาร ได้แก่ การจัดเก็บ และการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น
      ·        สารเคมีที่ใช้  : Bromadiolone , Flocoumafen
                     : กาว , กรง
   
         
       
         
       
         
Current Pageid = 33