Website Banner
Promotion

Contact
    สาขารามอินทรา 0-2540-6781-2
    สาขาสายไหม 0-2991-8494
    สาขาศรีนครินทร์ 0-2348-3087
    สาขาศรีราชา 0-3876-3254-5
    สาขาหัวหิน 0-3252-2310
    สาขาสระบุรี 0-3633-7073
    สาขาเชียงใหม่ 0-5344-7041
 

 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 175
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 898
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2996
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 423025
         
   
   แมลงสาบ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีและมีความทนทานอย่างน่ามหัศจรรย์บนโลกใบนี้ พวกมันมีมากถึงกว่า 3,500 ชนิด และจากการค้นพบซากที่หลงเหลืออยู่ แสดงให้เห็นว่ามีแมลงสาบมาตั้งแต่ 250 ล้านปีที่ผ่านมา เนื่องจากแมลงสาบอยู่ในแหล่งสกปรก กองขยะ ท่อน้ำ และเมื่อมันวิ่งผ่าน จะนำมาซึ่งโรคร้ายมากมาย เราจึงขอนำเสนอวิธีการป้องกันกำจัดแมลงสาบ ดังนี้
กำจัดแมลงสาบ
   
   
 
 
มาตรฐานการกำจัดแมลงสาบ
แมลงสาบ (Cockroaches)                                    
·         สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด  เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
·         ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกตัวอาคาร  โดยเน้นแหล่งหลบซ่อนที่พบตัวแมลงสาบ และแหล่งอาหาร และบริเวณที่สำรวจพบร่องรอย หลักฐานที่เกิดแมลงสาบ
·         โรย / ใส่ ยาผงสำเร็จรูปตามแหล่งที่ฉีดพ่นยาน้ำไม่ได้ หรือฉีดพ่นได้ไม่ทั่วถึง
·         ใส่เหยื่อแมลงสาบชนิดเจล (GEL) ตามบริเวณที่เหมาะสม และตามอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ
·         วาง / โรย เหยื่อแมลงสาบชนิดเม็ด ในบริเวณที่เหมาะสม หรือบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยา , ยาผงไม่ได้
·         ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
·         ขอความร่วมมือในการเข้าบริการ เพราะการฉีดพ่นแมลงสาบจะต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั่วถึงทุกซอกทุกมุม ที่เป็นแหล่งหลบซ่อน / พักอาศัยของแมลงสาบ บริเวณปิดล็อคที่ไม่สามารถฉีดพ่น หรือทำบริการไม่ได้จะเป็นจุดแพร่ระบาดของแมลงสาบทำให้การควบคุมไม่ได้ผล
·         คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาล หรือการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย และ น้ำ
·         สารเคมีที่ใช้   : Cypermethrin , Bifenthrin , Deltamethrin         
                    : เจลแมลงสาบ (Fipronil)                                                   
   
         
       
         
       
         
Current Pageid = 32