Website Banner
Promotion

Contact
    สาขารามอินทรา 0-2540-6781-2
    สาขาสายไหม 0-2991-8494
    สาขาศรีนครินทร์ 0-2399-1686-7
    สาขาศรีราชา 0-3876-3254-5
    สาขาหัวหิน 0-3252-2310
    สาขาสระบุรี 0-3633-7073
    สาขาเชียงใหม่ 0-5344-7041
 

 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 167
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 890
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2996
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 423017
    
   
 COCKROACHES
   
 
    ประโยชน์ของการควบคุมแมลงสาบ
   
• ป้องกันการสูญเสียภาพพจน์
เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ลดการปนเปื้อนและเปรอะเบื้อนอาหาร
ลดความกลัว
ป้องกันความเสียหาย
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง - ลูกจ้าง
 
 
    INTRODUCTION
    • Classification
• ..an Insect……..
• Phylum : Arthropoda
• Order : Dictyoptera
   
Four most common pest cockroaches:
• Blattella germanica (German cockroach)
• Periplaneta americana (American cockroach)
• Blatta orientalis (Oriental cockroaches)
• Supella longipalpa (Brown-banded cockroaches)
German Cockroach
 - Hotels & Food-Outlets
American Cockroach
 - Predominant in Domiciliary
Brown-banded & Oriental Cockroach
 - Occasionally found in Hotels
    COMMON PEST COCKROACHES
   
 
 
 
 Blattella germanica
 Periplaneta americana
 Supella longipalpa
    รูปร่างลักษณะของแมลงสาบ
   
  ร่างกายแบ่งเป็น 3 ส่วน  :
ส่วนหัว
ส่วนอก
ส่วนท้อง

    LIFE CYCLE
   
 INCOMPLETE METAMORPHOSIS
   
การขยายพันธุ์
    ฝักไข่
ฝักไข่มีหลายฟอง มีการเจริญเติบโตจนฟัก
ตลอดอายุไขมีการสร้างฝักไข่จำนวนมาก
การตรวจหาฝักไข่เป็นวิธีที่สำคัญสำหรับการระบาดของแมลงสาบ
     ฝักไข่แมลงสาบ
     
     
   
     
  
Current Pageid = 40