Website Banner
Promotion

Contact
    สาขารามอินทรา 0-2540-6781-2
    สาขาสายไหม 0-2991-8494
    สาขาศรีนครินทร์ 0-2348-3087
    สาขาศรีราชา 0-3876-3254-5
    สาขาหัวหิน 0-3252-2310
    สาขาสระบุรี 0-3633-7073
    สาขาเชียงใหม่ 0-5344-7041
 

 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 180
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 903
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2996
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 423030
    
เครื่องดักแมลงบิน
I-trap 50E
  
กำจัดแมลงบิน
 
 
                      เครื่องไฟดักแมลง แบบติดผนัง  ที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม    คลอบคลุมพื้นที่ 50-80 ตร.ม. 
                    ด้วยการออกแบบ ไอ-แทรป 50 ได้รับคำแนะนำให้ใช้ในร้านอาหาร และในโรงงานอุตสาหกรรม
                    ตัวเครื่องสามารถติดตั้งที่ ผนัง มีแผงยึดติดผนังแยกต่างหาก ง่ายต่อการบำรุงรักษา และบริการ
                    ไอแทรป  50  อี  มีตระแกงหน้าโปร่งแสง ตัวเครื่องทำจากพลาสติก  ABS  ที่ทนทาน และโลหะ
                    เคลือบสีขาว เมื่อแมลงเข้ามาในตัวเครื่องจะถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระดานกาวที่
                    วางไว้ตรงกลาง
                                          ไอ-แทรป 50 อี ง่ายต่อการบำรุงรักษา นำสมัย และมีประสิทธิภาพ
 
     
     
   
Flex-trap 100E
 
     
 
  
กำจัดแมลงบิน
 
     
                      เครื่องดักแมลง ประสิทธิภาพสูง แบบติดผนัง คลอบคลุมพื้นที่ 100 ตร.ม. ด้วยการออกแบบ
                    แฟล็กซ์ขแทรป 100 อี ได้รับคำแนะนำให้ใช้ใน ร้านค้า ร้านอาหาร  และโรงงานอุตสาหกรรม
                    ตัวเครื่องสามารถติดตั้งได้หลายตำแหน่ง  บนผนังหรือเพดาน  เฟล็กซ์ - แทรป 100 อี มีตระ
                    แกรงหน้าทำจากเสตนเลส  ตัวเครื่องทำจากพลาสติก  ABS ที่ทนทาน และโลหะเคลือบสีขาว 
                    เมื่อแมลงเข้ามาใน เฟล็กซ์ -แทรป 100 อี จะถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระดานกาว
                    ที่วางไว้ตรงกลาง
 

                                  เฟล็กซ์-แทรป 100 อี ง่ายต่อการบำรุงรักษา นำสมัยและมีประสิทธิภาพ
 
  
กำจัดแมลงบิน
   
   
Current Pageid = 24