Website Banner
Promotion

Contact
    สาขารามอินทรา 0-2540-6781-2
    สาขาสายไหม 0-2991-8494
    สาขาศรีนครินทร์ 0-2399-1686-7
    สาขาศรีราชา 0-3876-3254-5
    สาขาหัวหิน 0-3252-2310
    สาขาสระบุรี 0-3633-7073
    สาขาเชียงใหม่ 0-5344-7041
 

 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 157
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 880
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2996
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 423007
     
   
ชีววิทยา
   
 
    1. การจัดจำแนก  
      Kingdom    : Animalia
        Phylum : Arthropoda
        Class  : Insecta
        Order  : Diptera
        Family : Muscidae
        Genus : Musca
        Species : domestica
 
   
2. ลักษณะทางกายภาพ
 
 
    3. วงจรชีวิต
วงจรชีวิตสมบูรณ์: 8 -10 วัน ที่ 30°C
    3.1 วงจรชีวิต  - ระยะไข่
• รุปกล้วย
• สีครีม
• วางไข่เป็นกลุ่ม, ในบริเวณซากอินทรีย์วัตถุที่มีความชื้น
• ใช้เวลาฟัก ~ 10-12 ชม.
    3.2 วงจรชีวิต - ระยะตัวอ่อน
หนอน - เป็นระยะที่กินอาหาร
สีใสโปร่งแสงจนถึงสีเหลืองขาว
มีการลอกคราบ 3 ครั้ง
ใช้เวลา 4 - 5 วัน จึงเจริญเติบโตเต็มที่
    3.3 วงจรชีวิต  - ระยะดักแด้
เคลื่อนไหวหลังออกจากดักแด้ 2 - 24 ชั่วโมง
มีอวัยวะวางไข 2-3 อัน (ไข่ครั้งละ 100-150)
ถูกดึงดูดได้โดยกลิ่น, ที่เกิดจาก CO2, แอมโมเนีย& กลิ่นจากกอง อินทรีย์วัตถุ

    3.4 วงจรชีวิต - ตัวเต็มวัย
เคลื่อนไหวหลังออกจากดักแด้ 2 - 24 ชั่วโมง
มีอวัยวะวางไข 2-3 อัน (ไข่ครั้งละ 100-150)
ถูกดึงดูดได้โดยกลิ่น, ที่เกิดจาก CO2, แอมโมเนีย& กลิ่นจากกอง อินทรีย์วัตถุ

     
   
     
  
Current Pageid = 38