Website Banner
Promotion

Contact
    สาขารามอินทรา 0-2540-6781-2
    สาขาสายไหม 0-2991-8494
    สาขาศรีนครินทร์ 0-2399-1686-7
    สาขาศรีราชา 0-3876-3254-5
    สาขาหัวหิน 0-3252-2310
    สาขาสระบุรี 0-3633-7073
    สาขาเชียงใหม่ 0-5344-7041
 

 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 165
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 888
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2996
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 423015
     
   
ชีววิทยา
    1. มด vs. ปลวก - ความแตกต่างทางกายภาพ
   
 
   
2. โครงสร้างทางสังคม
     
   

- ปลวกมีการอยู่อาศัยรวมกันภายในรัง ( = colony) และมีการแบ่งแยกหน้าที่กัน ดังนั้นเราจึงเรียกปลวกว่าเป็นแมลงสังคม 
- ระบบวรรณะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคม
    ระบบวรรณะ
   
  
   
วรรณะทหาร
วรรณะงาน 
 วรรณกษัตริย์
 ปลวกสืบพันธุ์
    ระบบวรรณะกษัตริย์
   
 
-ราชา + ราชินี
-ไม่มีการออกจากรัง และจะอยู่ภายในรัง เพื่อสร้างอาณาจักร   
-จำนวนการออกไข่ต่อวัน
-ปลวกที่ผลิตไข่สูงสุด 
- Macrotermes (30 – 40 000)
- Microcerotermes (~1 500)
-ปลวกที่ผลิตไข่น้อยสุด
-  Coptotermes (400-500)
-ในหนึ่งรังอาจอาจมีราชินีได้มากกว่า 1 ตัว

   
   
     
Current Pageid = 36